_ELDDONET UTVECKLING

Elddonet utveckling är ett företag som utvecklar _________________________ Kurser I Grekland
grupper, individer och organisationer. Vi etablerades år 2000
och har sedan dess bidragit till en positiv utveckling i över 100 _________ Utbildningsserie I Ledarskap

organisationer. Vi arrangerar även kurser i grekland.

Vi har god kompetens och erfarenhet av:

__ Grupputveckling
__________Vi arbetar med att utveckla ledningsgrupper,
__________arbetsgrupper och främlingsgrupper för att
__________utveckla effektiviteten såväl hos gruppen som
__________hos individen

__ Individutveckling
__________Vi stödjer både chefer, ledare och andra i
__________deras individuella utveckling Såväl via
__________handledning som terapi och coachning

__ Organisationsutveckling
__________Vi bistår organisationer med att förtydliga
__________roller, ansvar, befogenheter men även med
__________andra strukturella och/eller konkreta
__________problemområden

Vi skräddarsyr våra insatser efter era behov

Kontakta oss på info@elddonet.se

Elddonet Utveckling
Högbergsgatan 74
118 54 Stockholm